bourka

Okysličování a detoxikace

 

Ozonová terapie je základem prevence

patologického stárnutí,

různých onemocnění

a rakoviny.

  

Ozonoterapie je velmi stará přírodní léčebná metoda. Ale vědecky byla pro léčebné účely objevena

až ve 20. století. A plný rozvoj ji teprve čeká

 

       Princip metody

 

 • každá buňka potřebuje dostatek energie pro svoje procesy
 • a dostatek kyslíku na svoje vnitřní dýchání, schopnost detoxikace a schopnost

      sebeobrany (imunity) 

 

     Rozpadem O3 na O2 v buňce dojde nejen k okysličení, ale i k uvolnění energie

     (a to 143kJ na 1mol O3). A tato energie je využitelná pro regeneraci.


Hlavní využitelné vlastnosti léčby ozonem

 1. Podpora prokrvení všech tkání včetně centrální nervové soustavy (ischémie centrální i periferní)
   
 2. Baktericidní, fungicidní a virucidní - chronické infekce včetně intarcelulárních, infekce HIV
   
 3. Energetický efekt - stavy psychického i fyzického vyčerpání, stres
   
 4. Imunorestaurační efekt - autoimunni poruchy, alergie a pod.

 

Další efekty

 

 • Regenerační - urychlené hojení ran, zlomenin a pod.
   
 • Protinádorový - je prokázán vzestup tumor nekrotisujícího faktoru (TNF).
   
 • Kombinace všech mechanismů - např.u diabetu, ve stadiu všech jeho komplikací.

     

p5250330

Účinek ozonu spojuje výhody

 

nejjednoduššího a efektivního

 

přírodního

 

omlazovacího prostředku

 

Ozonová terapie je v současné době nejvýznamnější prevencí i terapií v boji s volnými radikály.

 

Daří se jí ovlivnit celou řadu onemocnění, kde dosavadní léčba selhala.

 

Dojde i k výraznému zvýšení imunity a tím ke zlepšení obranyschopnosti celého organismu.

 

Kromě toho je ozon v těle teplokrevných živočichů produkován v bílých krvinkách a uvolňován do krve a tkání, čímž pomáhá při likvidaci choroboplodných zárodků, zejména virů.

 

Vysoce koncentrovaný kyslík okysličuje buňky, pomáhá z nich uvolňovat toxiny.

 

Vlivem O2/O3 na krevní frakce dojde ke snížení glykémie a cholesterolu v krvi.

 

Výrazně se urychluje hojení po všech úrazech a operacích. Schopnost regenerace tkání se mnoho-

násobně zrychluje. Předejde se tak mnoha komplikacím.

 

Tato metoda je také výbornou relaxační metodou, odstraňuje stres buněk (oxidační stres), se kterým souvisí mnoho dalších závažných zdravotních problémů. Proto je tato metoda velice vhodná

i jako prevence.

 

vod

Upozornění:

Ozon je v nadlimitních koncentracích toxický plyn.

Vždy se musí dodržovat stanovené koncentrace

a limity a to i v ovzduší.