Akustická rázová vlna se úspěšně používá v medicíně od roku 1980 k rozbíjení ledvinových

a žlučových kamenů.

Přístroje založené na stejném principu, ale s mnohem menší energií, se od roku 1992 využívají

v rehabilitaci a ortopedii na léčbu bolestivých stavů šlach a svalů.

V současnosti se AWT využívá se v mnoha oborech.

 

Ošetření rázovou vlnou se provádí ambulantně na specializovaném pracovišti.

 

O vhodnosti terapie vždy rozhoduje lékař na základě vyšetření pacienta!

Teprve po stanovení diagnózy a posouzení možných rizik je rozhodnuto o vhodnosti této léčby.

  

  

Nejlíp vám ošetření rázovou vlnou představíme, připodobníme-li je k ultrazvuku, který je dostatečně známý a kterému se aplikace AWT podobá.

 

Rázové vlny dokážeme směrovat a jejich průnik umíme regulovat do určité hloubky lidského těla.

    

  • Na ošetřovanou oblast se nanese ultrazvukový gel, který zlepšuje průnik rázových vln do těla bez ztráty energie.
  • Oblast se přejíždí AWT koncovkou, která "nastřílí" určitý počet pulsů v závislosti na typu ošetřovaných obtíží.
  • AWT vytváří velmi rychlé energetické "výstřely" zvuku = pulsy = rázové vlny.
  • Generátor mění vzduch vháněný do přístroje pod tlakem 5-6 barů v kuželovitou rázovou vlnu, která dosahuje své maximální hodnoty v několika nanosekundách (miliardtinách sekundy).
  • Účinná energie se dostává do léčené tkáně bez poškození povrchu kůže prostřednictvím speciální hlavice aplikátoru přes ultrazvukový gel a působí do hloubky až 4 cm.
  • Celé ošetření trvá 10-20minut.
  • Pacient může již následující den vykonávat běžné aktivity a ošetřované místo zatěžovat, i když je vhodnější větší zátěž několik dnů vyloučit.
  • Kontrola po 4 - 6 týdnech rozhodne, zda je nutné ještě další ošetření. Zlepšení nastává během několika týdnů a někdy postačuje jediné ošetření.