orange

 

  

Celulitida

 

Zvláště v posledních letech se stala důležitým tématem

a má dopad na osobní spokojenost a kvalitu života.

 

Postihuje kolem 80% žen,

trápí nejen ženy s nadváhou,

ale nevyhýbá se ani štíhlým a mladým dívkám.

 

  

 

Co je příčinou?

 

Celulitida vzniká v důsledku hromadění tukové tkáně a v důsledku změn v pružnosti podkožního vaziva a je významně ovlivněna hormonálně (zejména hormonem estrogenem).

 

Objevuje se tedy především v obdobích, kdy dochází k hormonálním změnám - tedy v pubertě,

při užívání hormonální antikoncepce, při počínající nadváze, v těhotenství, v klimakteriu.

 

Dále její vznik podporuje také uspořádání podkožního vaziva, které je odlišné u žen a u mužů.

Proto je tedy celulitida problémem žen a u mužů se nevyskytuje, nebo jen zcela výjimečně ve

velmi specifických případech (např. hormonální léčba nebo některá onemocnění).

     

celulitida-stehno

Rizikové faktory vzniku celulitidy

- genetické dispozice - sklony k celulitidě jsou dědičné
- stárnutí
- nadváha
- stres
- nedostatečný příjem tekutin
- nedostatek pohybu
- hormonální antikoncepce
- těhotenství, puberta, přechod
- kouření a pití alkoholu
- podporuje ji i opakované prochládání rizikových partií

     

 

Podle stupně postižení se rozlišují 4 stádia celulitidy

  1. příznaky „pomerančové kůže“ jsou patrné pouze při tlaku na kůži
  2. někdy nazývané „manekýnské stádium“ se projevuje nerovnostmi kůže, které jsou viditelné nejen při „štípacím testu“ , ale i při napnutí svalů, sezení na tvrdé podložce nebo jsou viditelné při ostrém bočním osvětlení
  3. nerovnosti jsou viditelné vždy, ve stoje, v leže, za chůze
  4. hrubé nerovnosti kožního povrchu, které mohou být komplikovány otoky, obrovským zvětšením tukové tkáně i bolestivostí

 

V počátečních stádiích je celulitida považována zejména za problém kosmetický. Ale při velkém postižení mohou nastat zdravotní komplikace (vyplývající zejména z velkého množství tuku v těle):

  • poruchy kloubů
  • někdy i poruchy mízního systému doprovázené otoky
  • tlakem tuku jsou utlačeny kožních nervy a cévy a kůže se může stát bolestivou na pohmat
  • kůže ztrácí pružnost, je zranitelnější a náchylnější k infekcím
  • snadněji se mohou tvořit modřiny
  • komplikace psychické

  

 

 kůže zdravá                                  kůže s celulitidou